22 травня 2019 р.
emblem

ОЛЕшківська районна
державна адміністрація

Анонс

Основні завдання та нормативно-правові засади діяльності

time 16 Янв 2018р

Районна державна адміністрація (далі — державна адміністрація) є органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.
Державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження делеговані їй відповідною радою.
Районна державна адміністрація забезпечує:
— виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня;
— законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;
— виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля;
— підготовку та виконання районного бюджету та програм;
— взаємодію з органами місцевого самоврядування;
— реалізацію інших наданих державою, а також делегованих районною радою повноважень.
Районна державна адміністрація діє на засадах:
— відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність;
— верховенства права;
— законності;
— пріоритетності прав людини;
— гласності;
— поєднання державних і місцевих інтересів.
Правовий статус державної адміністрації встановлюється Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та іншими законами України. Державна адміністрація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, а також цим положенням.
Районна державна адміністрація є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки в установах банку України. На будинку, де розміщується державна адміністрація піднімається Державний Прапор України та вивішується табличка із зображенням Державного Герба України і найменуванням розташованого там органу.
Організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності державної адміністрації регулюються регламентом, що затверджується головою державної адміністрації.

 

WordPress Lessons